Het RSP Steering Committee


Op de dag van de publiekspresentatie van het Responsible Stone Program kwam voor de eerste maal het Steering Committee bijeen. Deze bestuurcommissie bepaalt het beleid van het RSP en keurt de werkplannen en budget goed. Verschillende maatschappelijke partijen (stakeholders) zijn vertegenwoordigd in het SC. Daarmee wordt brede maatschappelijke steun gewaarborgd voor RSP, en dat is een basis voor erkenning van het initiatief in de markt. Het eerste bestuur is als volgt samengesteld:

 

 

Tijdens de eerste vergadering werden onder meer de Terms of Engagement voor de leden van het Steering Committee vastgesteld, waarmee wordt bpaald op welke wijze het SC toezicht gaat houden op het RSP.