De nieuwe RSP gedragscode (Code of conduct)


De RSP gedragscode bevat de normen die bepalen wat "verantwoord" geproduceerde natuursteen is. De code moet stapsgeweijs worden doorgevoerd in de keten. Er zijn drie niveaus geïntroduceerd in de code, die de achtereenvolgende stappen aangeven die groeven en fabrieken moeten doorlopen.

 

NIVEAU 1 – Het streven is dat fabrieken en groeven na een jaar dit niveau bereikt hebben

Er is een management syteem ter beheersing van belangrijkste milieueffecten

 

NIVEAU 2 – Het streven is dat fabrieken na twee jaar dit niveau bereikt hebben en groeven na drie jaar.

 

NIVEAU 3 - Is niet verplicht, maar het bereiken van dit niveau levert het bedrijf een eervolle vermelding op