De RSP launch


Het Responsible Stone Program is op 10 oktober succesvol gelanceerd. Dit gebeurde op de Dag van de Openbare Ruimte, de beurs in Houten waarop natuursteen altijd een belangrijke plaats heeft.

 

Belangstellenden uit binnen- en buitenland luisterden naar de nieuwe voorzitter van de SER, Wiebe Draijer, die een pleidooi hield voor maatschappelijk verantwoord ondernemen als niet alleen een ethische, maar ook een zakelijk verstandige keuze. Hij prees de natuursteensector, omdat kleine en middelgrote ondernemingen inmiddels hebben bewezen dat duurzaam ondernemen ook voor dit type bedrijven de toekomst is.

 

TFT directeur Hilary Thompson presenteerde het Responsible Stone Program, dat de interantionale voortzetting is van het WGDN programma. Frans Papma, de coordinatoor van WGDN, dat als natuursteenprogramma ophoudt te bestaan, adviseerde de natuursteenbedrijven om zich bij TFT aan te sluiten, iets wat de meeste voormalige WGDN leden al hebben gedaan. Hiermee wordt een belangrijke doelstelling van WGDN, om een interantionaal initiatief te op te zetten voor verantwoorde natuursteenproductie, gerealiseerd. De WGDN is destijds in het leven geroepen door onder meer de ABN, VNNI en de Landelijke India Werkgroep, en werd ook ondersteund door Febenat en de FNV Bouwbond.

 

De Engelse organisatie TFT, die het Responsible Stone Program nu uitvoert, is naast natuursteen actief in een zestal andere sectoren. TFT beschikt over ervaren teams in de landen waar natuursteen gewonnen wordt, en zal de bedrijven daar actief kunnen bijstaan bij het op peil brengen van de arbeids- en milieunormen in de groeven en de verwerkende fabrieken. Het programma heeft nu leden in Nederland, Belgie en Engeland, en zal zich snel uitbreiden naar andere landen in Noord-Europa.

 

Tijdens de presentatie hebben twee nieuwe leden feestelijk getekend voor het lidmaatschap, G. van Leeuwe (grafmonumenten) en Gebr. Voets (bestrating). Beide zijn bedrijven die natuursteen verwerken, en hun materialen inkopen bij importeurs. Dit is een nieuwe categorie leden van RSP; zij verplichten zich ertoe om alleen natuursteen in te kopen bij leden van RSP, dus bij de importeurs die in direct contact staan met de fabrieken en groeven in zuidelijke landen. Hiermee kunnen ook deze bedrijven laten zien dat verantwoorde productie belangrijk voor hen is, en trekken we de keten van “verantwoorde” natuursteenhandel en stap verder door in de richting van de eindverbruiker.