Het verandering proces


Bedrijven die lid zijn van RSP verbinden zich ertoe de code door te voeren in hun toevoerketen. De belangrijkste voorwaarden voor lidmaatschap is dat leden voortdurend vooruitgang boeken met het invoeren van de code, en geleidelijk aan alle leveranciers opnemen in het programma in “risicolanden”, landen met het risico van niet-naleving van de code.

 

 

 

 

 

Hoe werkt het programma?

 

  1. Het RSP Lid (importeur of exporteur) zorgt ervoor dat er bij alle steengroeves en fabrieken een nulmeting audit wordt uitgevoerd op basis van de Gedragscode, die rekening houdt met de drie niveaus in de code. De audits worden door TFT uitgevoerd in samenwerking met de eigenaar/manager van de productielokatie. Interviews met management en werknemers maken deel uit van de audit. Tijdens een 'exit meeting' met management worden de bevindingen besproken.
  2. Na het bezoek, ontvangen het Lid (koper) en de gecontroleerde leverancier van TFT een auditverslag met een actieplan met verbeterstappen. Indien de naleving van de Gedragscode dat nodig maakt zal TFT het geven van training met het Lid bespreken. 
  3.  Een re-audit wordt uitgevoerd om de uitvoering van de verbeterstappen te controleren en om de mate van naleving vast te stellen.  

 

Dit proces wordt herhaald om aan voortdurende verbetering te werken. Het lid zal uiteindelijk afscheid moeten nemen van leveranciers die niet kunnen aantonen dat ze daadwerkelijke verbeteringen doorvoeren.