Hoe "verantwoord" geproduceerd is natuursteen?


Natuursteen is een mooi en duurzaam product voor vloeren, keuken werkbladen, monumenten, bestrating en gevels. Er zijn echter zorgen over de sociale en milieuaspecten  van de winning en verwerking van natuursteen. Veel steengroeven en fabrieken voldoen niet aan wereldwijd erkende arbeidsnormen. Vaak hebben steengroeveneigenaren weinig besef van de milieubelasting van hun activiteiten ten aanzien van landschap, op water en lucht.

 

Belangrijkste zorgen

 

Stapsgewijze aanpak

De problemen zijn niet altijd aanwezig en niet altijd in dezelfde mate. Maar het voorkomen ervan is een goede reden voor natuursteenbedrijven en brancheorganisaties om wat aan te doen, zodat verantwoorde natuursteen wordt geproduceerd.

 

De hele keten moet worden aangepakt, met inbegrip van groeven en fabrieken. Waar nodig wordt een realistische stap-voor-stap benadering toegepast. Daarnaast vergt werken aan duurzaamheid in een ander land dat de activiteiten te verenigen zijn met de lokale normen, en moeten lokale organisaties erbij betrokken worden. We nemen dus de lokale context in aanmerking.